T1. ĐỊA TRUNG HẢI, BÃI SAO VÀ NGẮM HOÀNG HÔN VERSAILLES

Thời gian: 09:30
Khởi hành: Hằng ngày
Giá từ: 690.000₫

T2. TOUR CANO CÂU CÁ LẶNG NGẮM SAN HÔ

Thời gian: 8:30
Khởi hành: Hằng Ngày
Giá từ: 1.250.000₫

T2.1 TOUR LẶN NGẮM SAN HÔ BÃI SAO

Thời gian: 09:00
Khởi hành: Hằng Ngày
Giá từ: 940.000₫

T3. TOUR CANO 3 ĐẢO LẶN NGẮM SAN HÔ TỰ NHIÊN

Thời gian: 08:00
Khởi hành: Hằng ngày
Giá từ: 770.000₫

T4: TOUR CANO 4 ĐẢO CÁP TREO HÒN THƠM CÔNG VIÊN NƯỚC AQUATOPIA

Thời gian: 08:00
Khởi hành: Hằng ngày
Giá từ: 1.400.000₫

T5. TOUR NGẮM HOÀNG HÔN VÀ CÂU MỰC ĐÊM

Thời gian: 16:30
Khởi hành: Hằng Ngày
Giá từ: 330.000₫
0773 86 55 99
zalo zalo zalo