VÉ TÀU VÀ XE PHÚ QUỐC - CAMBODIA

925.000₫

VÉ TÀU VÀ XE PHÚ QUỐC - CAMBODIAPHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – KEP: 925.000VND

- Đón khách tại KS từ 8:30 - 8:50, tàu khởi hành 10:00, Đến Hà Tiên khoảng 11:30 Đón khách tại bến tàu Hà Tiên, xe đưa đến Cửa Khẩu Hà Tiên, xe Bus khởi hành từ cửa khẩu Campuchia khoảng 13:00, dự kiến đến Kep khoảng 14:00

PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – KAMPOT: 1.000.000VND

- Đón khách tại KS từ 8:30 - 8:50, tàu khởi hành 10:00, Đến Hà Tiên khoảng 11:30 Đón khách tại bến tàu Hà Tiên, xe đưa quý khách đến Cửa Khẩu Hà Tiên, xe Bus khởi hành từ của khẩu Campuchia khoảng 13:00, dự kiến đến Kampot khoảng 14:30

PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – PHNOMPENH: 1.125.000VND

- Đón khách tại KS từ 8:30 - 8:50, tàu khởi hành 10:00, Đến Hà Tiên khoảng 11:30 Đón khách tại bến tàu Hà Tiên, xe đưa quý khách đến Cửa Khẩu Hà Tiên, xe Bus khởi hành từ cửa khẩu Campuchia khoảng 13:00, trên đường đi xe sẽ dừng lại ở Kẹp và Kampot có thể đổi sang xe khác, dự kiến đến Phnompenh khoảng 18:30.

PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – SIHANOUKVILLE: 1.250.000VND

- Đón khách tại KS từ 8:30 - 8:50, tàu khởi hành 10:00, Đến Hà Tiên khoảng 11:30 Đón khách tại bến tàu Hà Tiên, xe đưa quý khách đến Cửa Khẩu Hà Tiên, xe Bus khởi hành từ cửa khẩu Campuchia khoảng 13:00, trên đường đi xe sẽ dừng lại ở Kep và Kampot có thể đổi sang xe khác, dự kiến đến Sihanoukville khoảng 17:30.

PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – SIEM REAP: 1.875.000VND

- Đón khách tại KS từ 8:30 - 8:50, tàu khởi hành 10:00, Đến Hà Tiên khoảng 11:30 Đón khách tại bến tàu Hà Tiên, xe đưa quý khách đến Cửa Khẩu Hà Tiên, xe Bus khởi hành từ cửa khẩu Campuchia khoảng 13:00, dự kiến đến Phnompenh khoảng 18:30. Từ Phnompenh xe giường nằm khởi hành đi Siem Reap 19:30, đến nơi 5:00 sáng hôm sau

0773 86 55 99
zalo zalo zalo