Điều kiện điều khoản
Các Voucher Hoàn Hủy phụ thuộc vào Điều Kiện của các bên nhà cung cấp :
+ Hãng bay, Nhà Hàng, Khách Sạn, Cty Tổ Chức Tour….
+ Đối với Voucher Giá Code Chủ mặc định không hoàn hủy